ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вінницька область
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Громадська рада

Контакти Громадської ради
23600, Вінницька область, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 1,

тел. 6-47-86, 2-35-94

Керівництво ради
Голова Громадської ради – Бондар В’ячеслав Васильович

Заступник голови Громадської ради - Лазарук Микола Якович

Секретар Громадської ради – Хмелевський Юрій Миколайович

Склад членів Громадської ради при райдержадміністрації

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада в Громадській раді, який інститут громадянського суспільства представляє

1

Бондар

Вячеслав Васильович

Голова Громадської ради, голова Тульчинської районної громадської організації «Дім польський», голова громадської організації Спілки підприємців Тульчинщини

2

Лазарук Микола Якович

Заступник голови Громадської ради, голова Тульчинської районної організації ВФСТ «Колос»

члени Громадської ради при райдержадміністрації:

3

Вігуржинська Віра

Степанівна

Голова Тульчинської районної громадської організація «Світ інформації»

4

Вільк Станіслав Петрович

Голова Тульчинської районної громадської організації «Ліквідатори Чорнобиля»

5

Гусєва Євгенія Василівна

Голова громадської організації «Тульчинська міська спілка «Тульчин Туристичний»

6

Джига Микола Іванович

Отаман районного осередку УРК «Подільська Січ»

7

Жуковський Казимир Станіславович

Голова Тульчинської районної організація ветеранів

8

Колібабчук Марія Іванівна

Голова Тульчинського осередку МГО «Україна-Польща-Німеччина»

9

Котляр Любов Іванівна

Голова Тульчинської районної профспілкової організації працівників державних установ України

10

Кривов’яз Вадим Валентинович

Представник комунального підприємства «Редакція Тульчинського радіомовлення»

11

Літвінов Петро Васильович

Представник Тульчинської районної Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів)

12

Островська Майя Василівна

Представник громадської організації «Тульчинська сотня допомоги бійцям АТО»

13

Петраковська Надія Михайлівна

Представник громадської організації «Тульчинське районне об’єднання «Майдан»

14

Прилипко Станіслав

Миколайович

Заступник редактора Тульчинської редакції районної газети «Тульчинський край»

15

Соловей Микола Іванович

Голова Тульчинського районного громадського формування з охорони громадського порядку «Тульчинська районна народна самооборона»

16

Харченко Віталій Вікторович

Голова громадської організації «Тульчинське районне об’єднання учасників АТО»

17

Хмелевський Юрій

Миколайович

Секретар Громадської ради, уповноважений представник райдержадміністрації, завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації

Положення

про Громадську раду при Тульчинській районній державній адміністрації
1. Громадська рада при Тульчинській районної державній адміністрації (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації, налагодження ефективної взаємодії районної державної адміністрації, її структурних підрозділів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики на районному рівні.
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією (254к/96-ВР) та Законами України, Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР) та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Положення про Громадську раду погоджується з органом виконавчої влади, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.
3. Основними завданнями Громадської ради є:
- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на районному рівні;
- здійснення громадського контролю за діяльністю районних органів виконавчої влади;
- сприяння врахуванню районним органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає районній державній адміністрації, при якій вона утворена (далі - райдержадміністрація), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) подає райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;
7) збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці району;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність протягом місяця після закінчення календарного року.
5. Громадська рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за «круглим столом» та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена райдержадміністрація, виключно для реалізації цього Положення.
6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих в районі відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).
Членами Громадської ради можуть бути посадові або службові особи райдержадміністрації, інших органів державного управління та місцевого самоврядування, якщо вони є представниками інститутів громадянського суспільства.
7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового, або звичайного голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.
До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.
8. Для формування складу Громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
Якщо при райдержадміністрації вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та райдержадміністрації, при якій утворюється Громадська рада.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та її контактні телефони.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:
рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія (в разі необхідності), заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при райдержадміністрації до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.
Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
9. Райдержадміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом Громадської ради відповідної заяви.
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового, або звичайного голосування.
Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового, або звичайного голосування.
Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу райдержадміністрації.
Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення інших підстав, передбачених цим Положенням.
12. Голова Громадської ради:
організовує діяльність Громадської ради;
скликає та організовує підготовку і проведення її засідань;
підписує документи від імені Громадської ради;
представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.
13. У разі відсутності (з поважних причин) голови Громадської ради підготовкою і проведенням її засідань займається заступник голови Громадської ради.
14. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю райдержадміністрації, який не є (або є) членом Громадської ради.
15. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
16. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації, якщо такого представника немає серед членів Громадської ради.
17. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи (без права голосу).
18. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду райдержадміністрацією.
19. Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.
20. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
21. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.
22. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь