Тульчинщина – це край хліборобів-трударів закоханих у пісню, це сучасний промислово-торговельний регіон, що прагне розвитку, це осередок творчої інтелігенції, відомої далеко за межами району, це священна земля наших далеких предків-слов’ян.

  • Звіт голови райдержадміністрації на сесії районної ради

    22 березня 2017 року в м. Тульчині відбулася 12 сесія Тульчинської районної ради 7 скликання, яку провів голова районної ради Олексій Авраменко. В якості запрошених на пленарному засіданні були присутні депутати обласної ради Микола Яськов і Андрій Мельник, ке ....

  • Проведено засідання районної робочої групи

    23 березня 2017 року під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Віталія Побережника проведено засідання районної робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері ....

  • Вище професійне училище №41 м.Тульчина − «Лідер професійно-технічної освіти України»

    За підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України 16-18 березня у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та П’ята Міжнародна виставка ос ....

Громадська рада

Контакти Громадської ради
23600, Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леніна, 1,
тел. 6-47-86, 2-35-94

Керівництво ради
Голова Громадської ради – Бондар В’ячеслав Васильович

Заступник голови Громадської ради – Чорнопиский Роман Юрійович

Секретар Громадської ради – Хмелевський Юрій Миколайович

Склад членів Громадської ради при райдержадміністрації

Бондар
Вячеслав Васильович
Голова Громадської ради, голова Тульчинської районної громадської організації «Дім польський», голова громадської організації Спілки підприємців Тульчинщини
Вігуржинська Віра
 Степанівна
Голова Тульчинської районної громадської організація «Світ інформації»
Гордійчук Олексій
Ульянович
Голова Тульчинської районної Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів)
Грінзіцький Станіслав
Юліанович
Редактор комунального підприємства «Редакція Тульчинського радіомовлення»
Грубий Василь
Степанович
Голова Тульчинської районної громадської організації «Ліквідатори Чорнобиля»
Жуковський Казимір
Станіславович
Голова Тульчинської районної організація ветеранів
Капшук Микола Григорович
Голова Тульчинської районної організації ветеранів війни та праці МВС України
Котляр Любов Іванівна
Голова Тульчинської районної профспілкової організації працівників державних установ України
Лазарук Микола Якович
Голова Тульчинської районної організації Спілки юристів України
Левчук Юрій Тимофійович
Голова Професійної спілки підприємців та підприємницьких структур Тульчинського району
Марцинюк Василь
 Григорович
Голова громадської організації «Народна Рада Тульчинщини»
Новіков Олег Анатолійович
Голова громадської організації «Тульчинська сотня допомоги бійцям АТО»
Носулько Олександр
 Петрович
Голова громадської організації «Тульчинське районне об’єднання «Майдан»
Прилипко Станіслав
Миколайович
Заступник редактора Тульчинської редакції районної газети «Тульчинський край»
Сметанський Володимир Анастасійович
Голова Тульчинської районної громадської організації «Захист дітей війни»
Соловей Микола Іванович
Т.в.о. голови Тульчинського районного громадського формування з охорони громадського порядку «Тульчинська районна народна самооборона»
Хмелевський Юрій
Миколайович
Секретар Громадської ради, уповноважений представник райдержадміністрації, завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації
Чернега Любов Іванівна
Голова Тульчинського районного осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля»
Чорнопиский Роман
Юрійович
Заступник голови Громадської ради,    голова громадської організації «Народна Рада»

Положення
про Громадську раду при Тульчинській районній державній адміністрації
1. Громадська рада при Тульчинській районної державній адміністрації (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації, налагодження ефективної взаємодії районної державної адміністрації, її структурних підрозділів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики на районному рівні.
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією (254к/96-ВР) та Законами України, Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР) та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Положення про Громадську раду погоджується з органом виконавчої влади, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.
3. Основними завданнями Громадської ради є:
- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на районному рівні;
- здійснення громадського контролю за діяльністю районних органів виконавчої влади;
- сприяння врахуванню районним органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає районній державній адміністрації, при якій вона утворена (далі - райдержадміністрація), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) подає райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;
7) збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці району;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність протягом місяця після закінчення календарного року.
5. Громадська рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за «круглим столом» та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена райдержадміністрація, виключно для реалізації цього Положення.
6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих в районі відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).
Членами Громадської ради можуть бути посадові або службові особи райдержадміністрації, інших органів державного управління та місцевого самоврядування, якщо вони є представниками інститутів громадянського суспільства.
7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового, або звичайного голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.
До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.
8. Для формування складу Громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
Якщо при райдержадміністрації вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та райдержадміністрації, при якій утворюється Громадська рада.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та її контактні телефони.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:
рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія (в разі необхідності), заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при райдержадміністрації до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.
Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
9. Райдержадміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом Громадської ради відповідної заяви.
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового, або звичайного голосування.
Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового, або звичайного голосування.
Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу райдержадміністрації.
Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення інших підстав, передбачених цим Положенням.
12. Голова Громадської ради:
організовує діяльність Громадської ради;
скликає та організовує підготовку і проведення її засідань;
підписує документи від імені Громадської ради;
представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.
13. У разі відсутності (з поважних причин) голови Громадської ради підготовкою і проведенням її засідань займається заступник голови Громадської ради.
14. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю райдержадміністрації, який не є (або є) членом Громадської ради.
15. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
16. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації, якщо такого представника немає серед членів Громадської ради.
17. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи (без права голосу).
18. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду райдержадміністрацією.
19. Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.
20. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
21. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.
22. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.