ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вінницька область, Тульчинський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Інформація до проекту рішення «Про районний бюджет на 2018 рік»

Формування прогнозних показників районного бюджету здійснено відповідно до вимог чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, з урахуванням макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2018 -2020 роки , схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року №411, змін до законодавчих актів, пов‘язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації, а також відповідно до прогнозних показників економічного і соціального розвитку району.
В основу розрахунків покладено показники доходів, видатків та обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, розраховані Міністерством фінансів України на 2018 рік.
У цілому ресурс районного бюджету на 2018 рік обрахований в сумі 362,4 млн.грн., в тому числі за:
загальним фондом –360,1 млн.грн.
спеціальним фондом – 2,3 млн.грн.
Бюджет є збалансованим за доходами та видатками. Він підготовлений за усіма пропозиціями головних розпорядників коштів районного бюджету та враховує мінімальну заробітну плату в розмірі 3723 грн.
Бюджет 2018 року є реальним до виконання.
Доходи районного бюджету
Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік по доходах без врахування трансфертів визначено у сумі 30597,8 тис. грн., що більше порівняно із затвердженим показником на 2017 рік на 2505,1 тис. грн. або на 8,9% і більше очікуваного виконання за 2017 рік на 1985,7 тис. грн. або на 6,9%. При прогнозуванні дохідної частини було враховано фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 11 місяців 2017 року та очікувані надходження до кінця 2017 року.
Основним джерелом доходів загального фонду районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб (97,4 % планового обсягу надходжень).
Прогнозні показники податку і збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік до районного бюджету визначено в сумі 29815,0 тис. грн., що більше очікуваних надходжень у 2017 році на 2462 тис. грн. або на 9,1%.
Зростання податку на доходи фізичних осіб у 2018 році планується внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року у розмірі 3723 грн., а також покращення адміністрування податку шляхом легалізації доходів громадян, виведення їх з тіньового сектору економіки.
Дохідна частина проекту бюджету на 2018 рік розроблена на основі нормативів відрахувань податку та збору на доходи фізичних осіб , а саме в розмірі 60% зараховується до районного бюджету, 15% - до обласного бюджету та 25% - до Державного бюджету.
Розрахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб здійснено відповідно до Методики, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р.№1646:
При розрахунку податку та збору на доходи фізичних осіб враховувався фонд оплати праці на 2018 рік в сумі 870,0 млн. грн., наданий Тульчинським відділенням Немирівської ОДПІ Головного ДФС у Вінницькій області, по створених громадах відповідно до надходжень даного податку за 11 місяців 2017 року . Так, по району надійшло ПДФО з найманих працівників в сумі 69832,236 тис. грн., в тому числі: район -18114,156 тис. грн., Тульчинська ОТГ - 49177,355 тис. грн., Шпиківська ОТГ - 2540,725 тис. грн.. Відповідно до ПДФО фонд оплати праці в 2018 р. становитиме : по районному бюджету 225674 тис. грн., бюджету Тульчинської ОТГ - 612672,6 тис. грн., бюджету Шпиківської ОТГ - 31653,4 тис. грн..
- прогнозного фонду оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки району в сумі 225674,0 тис. грн. та вирахуваного з нього податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 37544,8 тис. грн. (60% від надходжень контингенту в сумі 22526,9 тис. грн.). Даного податку заплановано більше очікуваних надходжень 2017 р. на 14,0%, або на суму 2766,5 тис. грн.;
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - 12066,8 тис. грн.( 60% від надходжень контингенту в сумі 7240,1 тис. грн.). що менше очікуваних показників на 1300,5 тис. грн., або на 15,2%. Зменшення даного податку пояснюється тим, що:
сплачено за земельні паї за наступні роки 754596 грн., в т.ч. ПрАТ «Зернопродукт МХТ» за 2018-2065 роки - 192104 грн., ТОВ «Богданівське» за 2018-2032 роки – 15709 грн., СТОВ «Ульянівське» за 2018-2021роки - 6074 грн., ТОВ "Агро – ВАС" - 540709 грн.;
набуття прав оренди ПП «Кряж і К» - 4964 грн.;
з паїв емфітевзису ПАТ«Дружба-ВМ» - 135501 грн.;
виплатою дивідендів, які мають одноразовий характер 176406 грн.( ТОВ «Богданівське» ,ФГ «Ужинок», ФГ «Долина-А», ФГ «Хлібо-Дар», ФГ «Агро-лан», ФГ «Агро-Довіра»);
скорочення площ наданих в оренду земельних паїв сільськогосподарськими товаровиробниками -229033 грн.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування - 80,0 тис. грн.( 60% від надходжень контингенту в сумі 48,0 тис. грн.);
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності планується в сумі 41,0 тис. грн., що становитиме 104,9% до очікуваних надходжень 2017 р.
Прогнозні показники по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань , що вилучається до бюджету передбачаються в сумі 17,5 тис. грн.. Дані надходження плануються більші на 5,5% до очікуваних показників 2017 року .
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, визначено в сумі 160, тис. грн., що менше очікуваних надходжень на 13,7%, або на 24,6 тис. грн.. Надходження менші в зв’язку з передачею комунального майна до Тульчинської територіальної громади та на основі фактично укладених договорів оренди по даних бюджетних установ.
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань передбачається в сумі 51,9 тис. грн., що більше очікуваних доходів поточного року на 7,7%, або на 3,7 тис. грн..
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень визначено в сумі 502,0 тис. грн., що більше очікуваних надходжень на 22,0 тис. грн., або на 4,5%.
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної речових прав на нерухоме майно не планується в зв’язку з тим, що поступили неправильно зараховані кошти.
Інші надходження передбачаються в сумі 10,0 тис. грн., що менше очікуваних надходжень на 145,0 тис. грн. в зв’язку з тим, що дані доходи не мають постійного характеру. Планується повернення невикористаних коштів за минулі роки.
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів не планувалася в зв’язку тим, що не передбачалося розміщення вільних коштів в установах банків. В 2017 р. надходження очікуються в сумі становили 567,4 тис. грн.
Видатки районного бюджету
0100 «Державне управління»
За ТПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності районної ради» передбачено 2.087,6 тис.грн. Весь обсяг коштів спрямовано на утримання виконавчого апарату районної ради. Із вищезазначеної суми планується на оплату праці з нарахуваннями працівників виконавчого апарату – 1690,4 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 106,3 тис.грн. По спеціальному фонду заплановано 2,0 тис.грн. видатків, які передбачається отримати у вигляді надходжень від здачі приміщень в оренду відповідно до укладених договорів і використовувати на утримання приміщень, що здаються в оренду.
На виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в повному обсязі забезпечено асигнуваннями потребу в коштах на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії та послуги зв‘язку.
1000 «Освіта»
На утримання закладів освіти передбачено по загальному фонду 77714,2 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 43086,9 тис.грн., додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 7922,63 тис.грн. та доходів районного бюджету – 26704,67 тис.грн.
Фонд оплати праці по загальному фонду складає 54543,1 тис.грн., За розрахунками відділу освіти райдержадміністрації потреба в коштах для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі не забезпечена бюджетними призначеннями в повному обсязі. Так по ТПКВК 1010 « Дошкільна освіта» незабезпеченість складає 3082,6тис.грн. по ТПКВК 1020 « Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» - 3033,7тис.грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 8243,8 тис.грн., що забезпечує у повному обсязі проведення розрахунків по цінах і тарифах, діючих у грудні 2017 року з урахуванням запланованої економії їх споживання у натуральних показниках протягом 2018року.
Вартість харчування вихованців ДНЗ на 2018 рік передбачена на рівні 20 грн. в день, учнів загальноосвітніх шкіл – 10 грн. в день і буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету та субвенцій місцевих рад.
За ТПКВК 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів освіти» передбачені видатки на утримання централізованої бухгалтерії та господарської групи в сумі 2112,5тис.грн. , з яких 2049,5тис.грн. видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями .
За ТПКВК 1162 «»Інші освітні програми» передбачені кошти на виконання районної програми «Шкільний автобус» в сумі 775,6 тис.грн. та на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018році виповниться 18 років, - 36,2 тис.грн.
У 2018 році по закладах освіти передбачається отримати 766,6 тис.грн. коштів власних надходжень до спеціального фонду.
2000 «Охорона здоров‘я»
На утримання закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги передбачено бюджетом по загальному фонду 56171,1 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 22607,4 тис.грн., додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4566,8 тис.грн.,( районний бюджет-2640,8тис.грн. Тульчин ОТГ – 1926,0тис.грн.) доходів районного бюджету – 5845,8 тис.грн. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 20180,9тис.грн. ( Тульчинська ОТГ 16000,5тис.грн. Шпиківська ОТГ 3363,3тис.грн. обласний бюджет 817,1тис.грн.) ,за рахунок іншої субвенції з Тульчинської ОТГ 2970,2тис.грн.
За ТПКВК 2111 « Первинна медична допомога населенню» при затвердженні районного бюджету на 2018 рік проведеною експертизою виявлено незабезпеченість асигнуваннями в сумі 1717,0тис.грн. по заробітній платі з нарахуваннями.
Крім того, по закладах охорони здоров’я виникла незабезпеченість по оплаті видатків за комунальні послуги та енергоносії в сумі 501,7 тис.грн. в зв‘язку з тим, що з Шпиківської ОТГ не підписано угоду про передачу додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету .
За ТПКВК 2152 «Інші заходи в галузі охорони здоров‘я» передбачені видатки на виконання районної програми кадрового забезпечення медичної галузі району (місцеві стимули) на 2013-2019 роки в сумі 31,0 тис.грн. , також видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1457,3тис.грн.
За ТПКВК 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» передбачені видатки в сумі 1516,7тис.грн. в тому числі за рахунок обласного бюджету – 817,1тис.грн., Тульчинської ОТГ – 202,7тис.грн., районного бюджету – 496,9тис.грн. Разом з тим з бюджету Шпиківської ОТГ не виділені кошти на дані видатки в сумі 71,3тис.грн.
По спеціальному фонду передбачається залучити власних надходжень закладів охорони здоров‘я в сумі 797,9 тис.грн.
3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
Видатки районного бюджету на фінансування установ, закладів і заходів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення, а також молодіжної політики на 2018 рік затверджені в сумі 6633,2 тис.грн., в тому числі:
ТПКВК 3030 «Надання пільг з оплати послуг зв‘язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» - передбачено 368.7 тис.грн., Кошти заплановані на виконання районної програми «Турбота» у зв‘язку із внесенням змін до Бюджетного кодексу України та передачею цих видатків на місцеві бюджети. За рахунок коштів районного бюджету передбачено 165,8тис.грн. обсяги планових призначень збільшено за рахунок субвенції із бюджету ОТГ на суму 202,9 тис.грн. відповідно до укладених угод.
ТПКВК 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв‘язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» - передбачено видатки по загальному фонду в сумі 5135,4 тис.грн. на утримання територіального центру соціального обслуговування. Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені відповідно фактично занятим посадам на 01.01.2018 року.В повному обсязі передбачені видатки на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії, тобто забезпечено виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України. Обсяги призначень із районного бюджету складають 3247,1 тис.грн. та призначення за рахунок субвенції із ОТГ на суму 1888,3 тис.грн. відповідно до укладених угод. Шпиківська ОТГ не уклала угоду про передачу коштів на утримання територіального центру в сумі 460,5тис.грн.
По спеціальному фонду заплановано отримати 630,5 тис.грн. коштів на виконання окремих доручень від пенсійного фонду відповідно до постанови КМУ від 04.09.2003 року №1399 на покриття витрат по оплаті харчування та інших поточних видатків відділення постійного перебування підопічних.
ТПКВК 3160 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» - передбачено бюджетом на 2018 рік 369,6 тис.грн. За рахунок районного бюджету обсяг призначень складає 60,0тис.грн.,а за рахунок субвенції з ОТГ 309,6тис.грн. відповідно до укладених угод. Це кошти на виконання районної програми «Турбота».
ТПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» - передбачено бюджетом на 2018 рік 62,2 тис.грн., в тому числі районній організації ветеранів війни – 31,1 тис.грн., районній спілці ветеранів війни в Афганістані - 31,1 тис.грн. Це кошти на виконання районної програми «Турбота».
ТПКВК 3242 «Інші видатки на соціальний захист населення» передбачено бюджетом на 2018 рік 354,3 тис.грн. Це кошти на виконання районної програми «Турбота». За рахунок районного бюджету обсяг призначень складає 121,1тис.грн. Субвенція з бюджету ОТГ складає 233,2тис.грн. Розшифровка видатків подана у додатку 2.
Шпиківської ОТГ не передбачені видатки на виконання районної програми « Турбота» в сумі 77,0тис.грн. , а саме:
-пільги сім‘ям де є 2-є і більше дітей –інвалідів на покриття ЖКП – 11,4тис.грн.
- пільги на послуги зв‘язку – 21,8тис.грн.
- забезпечення соц.. послугами громадян похилого віку – 43,8тис.грн.
На виконання районної цільової соціальної комплексної програми підтримки сім‘ї, молоді, демографічного розвитку, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми та протидії насильства в сім‘ї на 2016-2018 роки передбачено видатки в сумі 30,0 тис.грн., в тому числі
за ТПКВК 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» - 10,0 тис.грн. для виконання заходів службою у справах дітей райдержадміністрації
за ТПКВК 3131 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» - 10,0 тис.грн. для виконання заходів управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
ТПКВК 3131 «Центри соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді» передбачено на 2018 рік видатки в сумі 312,5 тис.грн. Фонд оплати праці передбачений на фактично зайняті посади. В повному обсязі передбачені видатки на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії, тобто забезпечено виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.
За ТПКВК 3121 передбачено заходи по центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді - 10,0 тис.грн.
Обсяги субвенцій з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту, надання пільг та субсидій населенню, виплату допомог сім‘ям з дітьми передбачені в обсязі 205798.3тис.грн. і розподілені по відповідних кодах функціональної класифікації.
Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачається здійснювати фінансування
  • видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 50,7 тис.грн. (ТПКВК 3090)
  • видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 171,8 тис.грн. (ТПКВК 3050)
  • компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 22,5 тис.грн. (ТПКВК 3171). Крім цього по ТПКВК 3171 збільшено призначення за рахунок субвенції з ОТГ на 10,5тис.грн.
4000 «Культура і мистецтво»
Відділу культури райдержадміністрації на утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів по загальному фонду прогнозуються видатки у сумі 9774,2 тис.грн. , в тому числі за рахунок субвенції з ОТГ на утримання районного будинку культури – 510,2тис.грн., та на утримання районної бібліотеки – 959,8тис.грн.
Фонд оплати праці по загальному фонду складає 7001,7 тис.грн За розрахунками відділу культури райдержадміністрації потреба в коштах для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі забезпечена бюджетними призначеннями в повному обсязі. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 1083,2 тис.грн., що забезпечує у повному обсязі проведення розрахунків по цінах і тарифах, діючих у грудні 2017 року з урахуванням запланованої економії їх споживання у натуральних показниках протягом 2018 року. Забезпечено виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.
В складі видатків за ТПКВК 4082 передбачено кошти на виконання Єдиної комплексної програми розвитку галузі культури та духовного відродження у Тульчинському районі в сумі 75,0 тис.грн. на проведення районних культурно-масових заходів.
Закладами культури у 2018 році заплановано отримати 111,0 тис.грн. коштів до спеціального фонду за рахунок власних надходжень.
5000 «Фізична культура і спорт»
На виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту у Тульчинському районі на 2017-2020 роки передбачено бюджетом на 2018 рік 203,5 тис.грн., а саме на проведення заходів з фізичної культури і спорту 40,0 тис.грн. та утримання апарату ФСТ «Колос» - 163,5 тис.грн.
8000 «Інші видатки»
Резервний фонд районного бюджету на 2018 рік запланований за ТПКВК 8700 в сумі 10,0 тис.грн.
За ТПКВК 9770«Інші субвенції » передбачені видатки в сумі 1467,9 тис.грн., в тому числі субвенції з районного бюджету Тульчинській ОТГ на утримання об'єктів соціально-культурної сфери , а саме:
  • утримання позашкільних закладів освіти – 190,954грн.
  • утримання інших закладів освіти – 331,303грн.
  • утримання ДЮСШ – 100,752грн.
  • харчування дітей в ДНЗ – 154,880грн.
  • утримання Тульчинської муз.школи – 690,000грн.

Начальник фінансового управління Ніколаєнко Є.І.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь