ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вінницька область
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Про організацію роботи із зверненнями громадян у Тульчинській районній державній адміністрації

Заступнику голови -

керівнику апарату

облдержадміністрації

Прокопчуку О.А.

ДОВІДКА
про організацію роботи із зверненнями громадян
у Тульчинській районній державній адміністрації
На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 та графіку перевірок додержання законодавства про звернення громадян у районних державних адміністраціях Вінницької області на 2013 рік від 17.01.2013 року начальником відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації в листопаді 2013 року проведено перевірку організації роботи із зверненнями громадян та дотримання вимог законодавства України про звернення громадян в Тульчинській районній державній адміністрації. Надана методично-консультативна допомога, проаналізовано стан додержання вимог Закону України «Про звернення громадян»; виконання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, Указу Президента України від 7 лютого 2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», опрацювання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 24 вересня 2008 року № 858, Постанови Кабінету Міністрів від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» та взаємодію між Тульчинською райдержадміністрацією та структурними підрозділами облдержадміністрації при спільному розгляді пропозицій, заяв та скарг громадян, а також рівень підготовки посадових осіб, які відповідають за організацію цієї роботи.
Моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у Тульчинській райдержадміністрації показав, що керівництвом вживаються дієві заходи щодо виконання вимог Указу Президента України від 07.02.08 р. № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Постанови Кабінету Міністрів від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади».
Так, згідно п.1, 2 показників вищезазначеної Методики працівником, який відповідає за організацію роботи зі зверненнями громадян, забезпечено належну реєстрацію звернень в комп’ютерній програмі системи «Лотус» - «Звернення громадян». Порушень діючої інструкції під час перевірки не виявлено. Всі звернення повністю скомплектовані у справи відповідно до вимог діючого законодавства.
На виконання п.3 та п.4 показників діючої Методики в Тульчинській райдержадміністрації не зафіксовано порушень строків розгляду та порядку пересилання звернень громадян. Всі звернення, що надходять до райдержадміністрації, розглядаються керівництвом та надаються відповідні доручення виконавцям. Авторів звернень завжди повідомляють про результати розгляду.
Крім того, на виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», та п.5 показників Методики головою райдержадміністрації взято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці. Порушень при розгляді цих звернень не виявлено.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», п.1, ст. 6 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п. 6, 7 показників Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади видано розпорядження голови райдержадміністрації від 04.02.2013 року № 23-р «Про затвердження графіку особистого прийому громадян». Графік наглядно оформлений і знаходиться в зручному для ознайомлення місці в приміщенні райдержадміністрації, надісланий до виконавчих комітетів селищних та сільських рад району, опублікований в засобах масової інформації. Графіком особистого прийому громадян передбачено проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації протягом всіх робочих днів тижня.
На момент перевірки не зафіксовано порушень дотримання графіків особистих та виїзних прийомів.
Для підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та для надання кваліфікованої консультації під час проведення особистих прийомів громадян головою райдержадміністрації та його заступниками запроваджено участь фахівців управлінь, відділів та структурних підрозділів Тульчинської районної державної адміністрації.
Крім того, керівництвом райдержадміністрації розроблені та запроваджені конкретні заходи прямого, конструктивного діалогу між владою та громадянами. Зокрема, продовжують постійно проводитись зустрічі районного керівництва з мешканцями відповідних територіальних громад. Протягом десяти місяців 2013 року голова райдержадміністрації із заступниками, начальниками структурних підрозділів, керівниками районних служб побували на сходах громадян в 26 територіальних громадах району, на яких жителі мали можливість вирішувати свої проблемні питання безпосередньо на місці.
Відповідно п.8 показників діючої Методики по мірі необхідності керівництвом райдержадміністрації проводяться телефонні гарячі лінії. Щоденно працює телефон “Довіра”.
Головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян в Тульчинській райдержадміністрації відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п.9 показників Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади постійно аналізуються та узагальнюються питання, що порушують заявники у зверненнях, особливо повторних. Проводиться підготовка щоквартальних аналітичних матеріалів щодо роботи із зверненнями громадян.
На адресу райдержадміністрації станом на 01.11.2013 року надійшло 318 звернень від мешканців району та інших населених пунктів області та держави, що на 62 звернення менше, ніж за відповідний період 2012 року.
Найбільш суттєві питання, які порушували громадяни у своїх зверненнях до керівництва районної державної адміністрації висвітлені у порівняльній таблиці:
Назва галузевих питань
Станом на 01.11.2013
Станом на 01.11.2012
Різниця
Соціальний захист
140
203
Аграрна політика і земельні відносини
34
57
Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика
5
3
Фінансова, податкова, митна політика
-
6
Комунальне господарство
36
35
Житлова політика
9
15
Праця і заробітна плата
9
6
Охорона здоров'я
39
30
Транспорт та зв’язок
6
14
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність
6
5
Культура та культурна спадщина, туризм
3
2
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку
5
4
Діяльність місцевих органів виконавчої влади
2
2
Діяльність органів місцевого самоврядування
14
2
Екологія та природні ресурси
2
2
Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура та спорт
6
2
З інших питань
14
18
3 них колективних
27
19
З таблиці видно, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість звернень з деяких питань збільшилась, з деяких - зменшилась.
Збільшилась кількість колективних звернень. До районної державної адміністрації станом на 01.11.2013 року їх надійшло 27. Такі звернення стосувалися питань аграрної політики та земельних відносин, транспорту та зв’язку, комунального господарства, охорони здоров’я та освіти.
Тульчинською райдержадміністрацією забезпечено виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України та п.10 показників діючої Методики щодо проведення нарад, семінарів, засідань колегій з питань звернень громадян.
12 лютого та 09 серпня 2013 року на засіданнях колегії було заслухано звіти про роботу районної державної адміністрації із зверненнями громадян за 2012 рік та за І півріччя 2013 року відповідно.
Згідно п.11 показників вищезазначеної Методики працівник, який відповідає за організацію роботи зі зверненнями громадян, здійснює свою діяльність відповідно до щомісячних та щоквартальних планів роботи загального відділу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. Порушень виконання планів роботи не виявлено.
На виконання п.2, ст.5 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п.12,13 показників Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади матеріали про роботу із зверненнями систематично розміщуються у ЗМІ, оприлюднюються оголошення про виїзні прийоми керівництва райдержадміністрації, обласні та районні комплексні виїзні прийоми. В поточному році в районній газеті «Тульчинський край» опубліковано довідки про стан роботи із зверненнями громадян, графіки прийому громадян обласним та районним керівництвом. На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації окремою сторінкою розміщена інформація щодо звернень громадян, а саме: закон "Про звернення громадян", графіки прийомів громадян, аналітичні матеріали та інші узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян.
Крім того, керівництво райдержадміністрації продовжує забезпечувати виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»:
  • на виконання ст. 3 вищезазначеного Указу Президента України щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. За І півріччя проведено 6 засідань комісії. За результатами розгляду заявникам надано відповідні роз’яснення.
  • на виконання п.3, ст.5 Указу Президента України від 7 лютого 2008р. № 109 в райдержадміністрації проведено дні контролю.
Загалом під час перевірки не було виявлено порушень організації роботи зі зверненнями громадян зі сторони спеціаліста по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.
На основі вищевикладеного та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» організація роботи із зверненнями громадян відповідає вимогам, установленим законодавством.
З метою покращення організації роботи із зверненнями громадян та виконання Указу Президента України № 109/2008 від 07 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» пропоную і надалі проводити Тульчинською райдержадміністрацією наступні заходи:
1) керівництву райдержадміністрації посилити вимогливість до керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та відповідальних працівників щодо всебічного кваліфікованого, неупередженого розгляду питань, що порушують громадяни у зверненнях, винних притягувати до адміністративної і дисциплінарної відповідальності;
2) опрацьовувати та виконувати всі заходи, передбачені Указом Президента України № 109/2008 від 07 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;
3) постійно надавати допомогу селищним, сільським радам та здійснювати перевірку їх діяльності в частині дотримання вимог чинного законодавства згідно графіку перевірок;
4) проводити систематичне оприлюднення через ЗМІ інформації про роботу зі зверненнями громадян та вирішення порушених проблемних питань.

Начальник відділу
роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації В.Б. Кудринецький

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь