ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вінницька область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Розрахункові показники видатків районного бюджету на 2020рік

Дата: 21.07.2020 16:05
Кількість переглядів: 595

Формування  прогнозних показників районного бюджету здійснено відповідно до вимог чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, з урахуванням проекту Основних напрямів  бюджетної політики 2020 - 2022 роки, змін до законодавчих актів, пов‘язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації, а також відповідно до прогнозних показників економічного і соціального розвитку району.

В основу розрахунків покладено показники доходів, видатків та обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, розраховані Міністерством фінансів України на 2020 рік.    

ДОХОДИ

У цілому ресурс районного бюджету на 2020 рік  обрахований в сумі  148798,2  тис. грн., в тому числі за:

загальним фондом –147517,0 тис. грн.

спеціальним фондом – 1281,2 тис.грн.

Бюджет є збалансованим за доходами та видатками. Він підготовлений за усіма пропозиціями головних розпорядників коштів районного бюджету та враховує мінімальну заробітну плату в розмірі 4723 грн.

Бюджет 2020 року є реальним до виконання.

Доходи районного бюджету

Прогнозний  обсяг  доходів  загального фонду районного бюджету на 2020 рік по  доходах без врахування трансфертів визначено у сумі  50753,0 тис. грн., що  більше порівняно із затвердженим показником на 2019 рік на 10039,1  тис. грн. або на 24,7% та  більше очікуваного виконання  за 2019 рік  на 2103 тис. грн. або на 4,3%. При прогнозуванні дохідної частини було враховано фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 10 місяців 2019 року та очікувані надходження до кінця 2019 року.

Основним джерелом доходів загального фонду районного бюджету є податок та  збір на доходи фізичних осіб (97,5 % планового обсягу надходжень).

Прогнозні показники податку і збору на доходи фізичних осіб на 2020 рік до  районного  бюджету визначено в сумі 49484,0 тис. грн., що більше очікуваних надходжень у 2019 році на 2298,0 тис. грн. або на 4,9%.

Зростання податку на доходи фізичних осіб у 2020 році планується внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року у розмірі 4723 грн., а також покращення адміністрування податку шляхом легалізації доходів громадян, виведення їх з тіньового сектору економіки.    

Дохідна частина проекту бюджету на 2020 рік розроблена  на  основі    нормативів  відрахувань  податку  та  збору  на  доходи  фізичних  осіб ,  а  саме в  розмірі  60% зараховується  до  районного  бюджету,  15% - до  обласного  бюджету   та  25% - до  Державного  бюджету.

Розрахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб здійснено  відповідно  до  Методики,  затвердженої   наказом  Міністерства фінансів  України  від  24.12.2010 р.№1646:

При  розрахунку  податку  на  доходи  фізичних    осіб  враховувався  фонд  оплати  праці  на  2020  рік вирахований  відповідно до рішення №575 Тульчинської районної ради 34 сесії 7 скликання від 19 грудня 2019р. "Про програму економічного і соціального розвитку Тульчинського району на 2020 рік" та листа управління соціального захисту населення Тульчинської райдержадміністрації №05-04/3119 від 02.12.2019 р., а саме: середньомісячна заробітна плата працівників в цілому по економіці на 2020 р. - 10090 грн., штатна  чисельність працівників становитиме 8260 чоловіків. Фонд оплати праці по району в цілому вирахуваний в сумі  1000120,8 тис.  грн. (10090*8260*12). При визначенні фонду оплати праці по району враховувалися також  надходження  податку на доходи фізичних осіб  за 11 місяців  2019 року по району та створених  громадах .   Так,  по  району  в цілому надійшло  ПДФО  з  найманих  працівників  в  сумі 183237,798  тис.  грн., в  тому  числі: район  -48304,168  тис.  грн., Тульчинська  ОТГ  - 128381,761 тис. грн.,  Шпиківська  ОТГ  - 6551,869  тис. грн..  Відповідно  до  ПДФО  фонд  оплати  праці  в 2020 р. становитиме:  по  районному  бюджету  263631,8  тис.  грн., бюджету Тульчинської  ОТГ  - 700684,6 тис. грн.,  бюджету  Шпиківської  ОТГ  - 35804,3  тис. грн.. 

- прогнозного фонду оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки району  в сумі  263631,8 тис. грн. та вирахуваного з нього податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 47453,724   тис.  грн., а також податок на доходи фізичних осіб суб’єктів господарювання, які звітують в інші області 11553,609 тис. грн. Всього податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становитиме 59007,333 тис. грн.(60% від надходжень контингенту в сумі  35404 тис. грн.). Даного  податку заплановано  більше очікуваних надходжень 2019 р.  на  13,0%,  або  на  суму 4073 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами на 2020 рік не планувався. Очікувані надходження 2019 року 2,767 тис. грн., які сплачено одноразово у вигляді матеріальної допомоги.

- податку  на  доходи  фізичних  осіб, що  сплачується  податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  інших  ніж  заробітна  плата  - 23000  тис.  грн.( 60% від надходжень контингенту в сумі  13800,0  тис. грн.). що  менше   очікуваних показників  на  1800 тис. грн.,  або  на  11,5%.  Зменшення  даного  податку  пояснюється  тим,  що:

 сплачено  за  земельні  паї  за  наступні  роки  2180656 грн., в  т.ч. ТОВ «Богданівське»  за  2020-2068 роки – 283566 грн., СТОВ «Ульянівське» за  2019-2068 роки – 68935 грн., філія «Комунальний комплекс «ТОВ «Вінницька птахокофабрика»- 1469314 грн., ПП «Кряж і К» - 88844 грн., АФ «Зелена долина» - 269997 грн. ;

сплачено  за  земельні  паї  за 2017 та 2018 роки – 46481 грн.;

набуття  прав  оренди  ПП  «Кряж  і К»  -   72420   грн.;

виплатою  дивідендів, які  мають  одноразовий  характер 246862 грн.      (ТОВ«Агро-ВАС», ФГ «Золота нива»);

акт перевірки ПАТ «Дружба-ВМ» - 26738 грн.

сплачено матеріальної допомоги  пайовикам – 349923 грн.

- податку  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується   фізичними  особами  за  результатами  річного  декларування -  466,667  тис. грн.( 60% від надходжень контингенту в сумі  280 тис. грн.), що більше очікуваних надходжень на 11,0%, або на суму 25 тис. грн.;

Податок  на  прибуток  підприємств  та  фінансових  установ комунальної  власності  планується  в  сумі  2,8  тис.грн.,  що  становитиме  105,9%  до очікуваних  надходжень  2019 р.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування передбачено зарахування в сумі 848,0 тис.грн. відповідно до даних лісомисливського господарства , що менше очікуваних надходжень 2019 р на 148,0 тис.грн..

Прогнозні  показники  по  частині  чистого прибутку  (доходу) комунальних  унітарних  підприємств та  їх  об’єднань, що  вилучається  до  бюджету   передбачаються  в  сумі  7,5  тис.грн. Дані  надходження  плануються  більші на 4,4% до очікуваних  показників  2019  року .

Адміністративний  збір  за  проведення  державної  реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань передбачається  в  сумі  44,0 тис.  грн.,  що  більше  очікуваних  доходів поточного року на  10%, або на 4,4 тис.  грн..

Плата за надання інших адміністративних послуг планується в сумі 169,0 тис. грн., що більше очікуваних надходжень на 15,4 тис.грн., або становить 110,0%.

Адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію  речових  прав  та  їх  обтяжень  визначено  в  сумі  63,5  тис.грн.,  що  більше очікуваних  надходжень  на  5,8 тис. грн.,  або  на 10%.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, визначено в сумі 124,0 тис.грн.,  що  відповідає  очікуваним  надходженням. Розрахунок надходжень проведено на  основі  фактично  укладених  договорів  оренди  по  даних  бюджетних  установ.

Інші  надходження  передбачаються  в  сумі  10,2  тис.грн.,  що  менше  очікуваних  надходжень на 16 тис.грн.  в зв’язку  з  тим,   що  дані  доходи  не  мають  постійного  характеру. Планується повернення невикористаних  коштів  за  минулі  роки.

Спеціальний  фонд  по  доходах планується    в  сумі  1281,203   тис.  грн.,  в тому  числі:

Плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами   згідно  з  функціональними  повноваженнями  (25010100) планується  в  сумі  1170,160 тис.  грн.:  в  тому  числі  плата  за   проведення  святкових  заходів ,  плата  за  відвідування  музеїв,  абонплата  за  користування  бібліотечним  фондом   (відділ  культури) -  9,0 тис. грн., батьківська плата по музичній школі – 55,98 тис. грн.,  за  оформлення  довідок ( трудовий  архів)  - 26,0  тис.грн., батьківська  плата за  харчування  дітей у дитячих садках (відділ  освіти) – 1050,18 тис.грн., плата  за  надання послуг відповідно до положення по територіальному центру 29,0 тис.грн. Відповідно  до  очікуваних  показників  2019 року  по  даних  установах збільшаться  на  435479  тис. грн.,  або  становитиме  159,3%  за рахунок більшої кількості наданих послуг. Розрахунки проведено бюджетними установами.  

Плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ (25010300)  планується  в  сумі  111,043  тис.грн.   по  відділу  освіти – 4,0  тис.грн,  відділу  культури –72,737 тис.грн.,  районній  раді –25,804  тис.грн.,  територіальному центрі – 8,5 тис.грн., районному центрі соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді – 0,002 тис.грн..  Розрахунки  проведені  на  основі  даних  бюджетних  установ   на  основі  фактично  діючих  договорів  оренди. Відповідно  до  очікуваних доходів  надходження  зменшаться   на  18,853  тис.грн. і  становитимуть   85,5% за  рахунок  зменшення  площі,  яка  орендується.

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ не плануються в зв’язку з тим, що дані надходження не мають постійного характеру.  

Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передбачаються із державного та  обласного бюджетів та бюджетів Тульчинської ОТГ, Шпиківської ОТГ, Вапнярської ОТГ  складають  96763,966 тис. грн., у тому числі:

-   базова  дотація  -  19630,1 тис. грн.,

-   дотація з місцевого бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров‘я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6639,582  тис. грн.,

-  освітня субвенція – 55603,1 тис.грн.,

- медична субвенція – 5362,6 тис.грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 5552,5 тис.грн., в тому числі з обласного – 289,9 тис.грн., Тульчинської ОТГ – 3819,5 тис.грн., Шпиківської ОТГ – 793,1 тис.грн.,  Вапнярської ОТГ – 650,0 тис. грн .

-   субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  - 1236,3  тис.грн.,

-  інші субвенції з  обласного  бюджету – 371,0  тис.грн..

- інші субвенції  з Тульчинської ОТГ 2169,510 тис.грн., з Шпиківської ОТГ – 199,274 тис.грн.

ВИДАТКИ

0100 «Державне управління»

За ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності районної ради» передбачено 3662,060 тис.грн. Весь обсяг коштів спрямовано на утримання виконавчого апарату районної ради. Із вищезазначеної суми планується на оплату праці з нарахуваннями працівників виконавчого апарату – 2921,322 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 438,353 тис.грн. По спеціальному фонду заплановано 25,804 тис.грн. видатків, які передбачається отримати у вигляді надходжень від здачі приміщень в оренду відповідно до укладених договорів і використовувати на утримання приміщень, що здаються в оренду.

За ТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності районної ради» КЕКВ 2282, 2730, 3000 не планувались.

 Крім утримання апарату,  районній раді визначено обсяги коштів:

за ТПКВКМБ 0113242 «Інші видатки на соціальний захист населення» - 120,0 тис.грн. на виконання районної програми «Турбота» для виплати матеріальних допомог по розпорядженнях голови районної ради, та 130,0 тис.грн. для виплат матеріальних допомог із фонду депутатів районної ради.

На виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в повному обсязі забезпечено асигнуваннями потребу в коштах на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії та послуги зв‘язку.

За ТПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено 69,930 тис.грн. за рахунок субвенцій з ОТГ та місцевих бюджетів на виконання районної програми розвитку архівної справи у Тульчинському районі на 2018-2022 роки для утримання районного трудового архіву. З них на оплату праці з нарахуваннями 51,320тис.грн., оплата енергоносіїв 18,630тис.грн.

За ТПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» передбачено 10,000тис.грн.

1000 «Освіта»

На утримання закладів освіти передбачено по загальному фонду 101136,474 тис. грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 55603,100 тис. грн., субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних центрах)  - 1236,300 тис. грн., додаткової дотації з місцевого  бюджету на здійснення  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5444,457 тис. грн., доходів районного бюджету  – 38765,058 тис. грн., субвенцій з бюджетів ОТГ – 87,559 тис. грн..

Фонд оплати праці по загальному фонду складає 90547,652 тис. грн.. За розрахунками відділу освіти райдержадміністрації потреба в коштах для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі не забезпечена бюджетними призначеннями в повному обсязі.  Так по ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» незабезпеченість складає 2310,000  тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями обслуговуючого персоналу), по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 2100,000 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями обслуговуючого персоналу). Дану незабезпеченість планується закрити за рахунок вільних залишків районного бюджету. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 8507,122 тис. грн., що забезпечує у повному обсязі проведення розрахунків по цінах і тарифах, діючих у грудні 2019 року з урахуванням запланованої економії їх споживання у натуральних показниках протягом 2020 року.

Вартість харчування вихованців ДНЗ на 2020 рік передбачена на рівні 23 грн. в день, учнів загальноосвітніх шкіл – 12 грн. в день і буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету та субвенцій місцевих рад.

За ТПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» передбачені видатки в сумі 2935,576 тис. грн., з них: на утримання централізованої бухгалтерії – 1413,654 тис. грн., з яких 1402,654 тис. грн. видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями; господарської групи – 1521,922 тис. грн., з яких 1384,922 тис. грн. видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

За ТПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» передбачені кошти в сумі – 236,200 тис. грн.., в тому числі на виконання районної програми «Шкільний автобус» в сумі 200,000 тис. грн. та на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2020 році виповниться 18 років - 36,2 тис. грн.

За ТПКВКМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» передбачені кошти в сумі – 1295,300 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних центрах)  - 1236,300 тис. грн., доходів районного бюджету та субвенцій бюджетів ОТГ на оплату поточних видатків Тульчинського районного інклюзивно-ресурсного центру – 59,000 тис. грн.

У 2020 році по закладах освіти передбачається отримати 1054,180 тис. грн. коштів власних надходжень до спеціального фонду.

2000 «Охорона здоров‘я»

На утримання закладів охорони здоров’я  первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги передбачено бюджетом по загальному фонду –  20348,188 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 5362,600 тис. грн.(за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету, згідно плану використання, передбачено видатки на оплату праці з нарахуваннями та оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я вторинного рівня на січень-березень 2020 року), додаткової дотації з  місцевого  бюджету на здійснення  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1195,125 тис. грн, доходів районного бюджету – 8061,663тис. грн.. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 5552,500 тис. грн. (Тульчинська ОТГ – 3819,600 тис. грн., Шпиківська ОТГ – 793,000тис. грн., Вапнярська ОТГ – 650,000тис. грн.,обласний бюджет – 289,900 тис. грн.); за рахунок коштів з обласного бюджету – 289,900 тис. грн. передбачено видатки за ТПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»), за рахунок іншої субвенції  - 176,300 тис. грн.(з Тульчинської ОТГ – 154,200 тис. грн., з Шпиківської ОТГ – 22,100 тис. грн.).

По ТПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», згідно поданих розрахунків, виникла незабезпеченість по оплаті видатків за комунальні послуги та енергоносії в сумі 3074,968 тис. грн., в зв’язку з тим, що Тульчинська ОТГ та Шпиківська ОТГ не передбачили в повному обсязі до розрахункової потреби  субвенцію в сумі – 2529,968 тис. грн., а також незабезпеченість районного бюджету – 545,000 тис. грн.

За ТПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» передбачені видатки на січень-березень 2020 року в сумі 424,400 тис. грн. в тому числі за рахунок обласного бюджету – 289,900 тис. грн., Тульчинської ОТГ – 84,200 тис. грн., Шпиківської ОТГ –22,100 тис. грн. районного бюджету – 28,200 тис. грн.

За ТПКВКМБ 0212152 «Інші заходи в галузі охорони здоров‘я» передбачені видатки на виконання районної програми кадрового забезпечення медичної галузі району (місцеві стимули) на 2020-2027 роки в сумі  40,000 тис. грн.

3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Видатки районного бюджету на фінансування установ, закладів і заходів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення, а також молодіжної політики на 2020 рік затверджені в сумі  6624,825 тис.грн., в тому числі:

За ТПКВКМБ 0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв‘язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» - передбачено  344,250 тис.грн.,  Кошти заплановані на виконання районної програми «Турбота», а саме:

 • 0813031  «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 104,420 тис.грн.
 • 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» - 155,000 грн
 •  0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» - 84,830 грн.з них по Одеській залізній дорозі 4,830 тис.грн.,

За рахунок коштів районного бюджету передбачено 163,250 тис.грн. обсяги планових призначень  збільшено за рахунок субвенції із бюджету ОТГ на суму 181,000 тис.грн. відповідно до укладених угод.

За ТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв‘язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» - передбачено видатки по загальному фонду в сумі 3763,798 тис.грн. на утримання територіального центру соціального обслуговування. Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені відповідно фактично занятим посадам  на 01.01.2020 року складають 3666,228 тис.грн. В повному обсязі передбачені видатки на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії,  тобто забезпечено виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

По спеціальному фонду заплановано отримати 37,500 тис.грн. коштів які передбачається отримати у вигляді надходжень від здачі приміщень в оренду відповідно до укладених договорів і використовувати на утримання приміщень, що здаються в оренду.

За ТПКВКМБ 0813160 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» - передбачено бюджетом на 2020 рік 215,310 тис.грн., за рахунок субвенції з ОТГ відповідно до укладених угод. Це кошти на виконання районної програми «Турбота».

За ТПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»  - передбачено бюджетом на 2020 рік 105,740 тис.грн., в тому числі районній організації ветеранів війни – 45,000 тис.грн., районній спілці ветеранів війни в Афганістані  - 60,740 тис.грн. Це кошти на виконання районної програми «Турбота».

За ТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» передбачено бюджетом на 2020 рік 752,482 тис.грн. Це кошти на виконання районної програми «Турбота», та районної програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних силах України, мобілізації населення та зміцнення територіальної оборони на період з 2019 по 2021 роки. За рахунок районного бюджету обсяг призначень складає 269,787 тис.грн,  субвенція з бюджету ОТГ складає 482,695 тис. грн., а саме:

Матеріальні допомоги по розпорядженнях голови РДА

130,113

Пільги сім"ям де 2-є і більше дітей-інвалідів

48,266

Одноразова допомога особам, які підписали контракт

50,000

Виплати вдовам Чорнобильської ЧАЕС

451,515

Компенс.виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз

70,188

Крім того за ТПКВКМБ 0113242 «Інші видатки на соціальний захист населення»  передбачено 250,000 грн. за рахунок коштів районного бюджету, на виконання районної програми «Турбота»:  з них - 120,0 тис.грн. для виплати матеріальних допомог по розпорядженнях голови районної ради, та 130,0 тис.грн. для виплат матеріальних допомог із фонду депутатів районної ради.

 За ТПКВКМБ  0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»  передбачено в сумі 20,000 тис.грн. для виконання заходів службою у справах дітей райдержадміністрації: за ТПКВКМБ  083131 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» передбачено в сумі 20,000 тис.грн.  для виконання заходів управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації:  за ТПКВКМБ  083121 для виконання  заходів по центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді в бюджеті з передбачено в сумі 20,000 тис.грн. на виконання  районної цільової соціальної комплексної програми підтримки сім‘ї, молоді, демографічного розвитку, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми та протидії насильства в сім‘ї на 2019-2021 роки.

за ТПКВКМБ  083121  3121 «Центри соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді» передбачено видатки в сумі 506,911 тис.грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями передбачений на фактично зайняті посади ( 3 штатних одиниці) в сумі 471,298 тис.грн. В повному обсязі передбачені видатки на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії,  тобто забезпечено виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачається здійснювати фінансування :

 • видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 45,900 тис.грн. (ТПКВКМБ 0813090). Крім цього збільшено призначення за рахунок районного бюджету – 22,580 тис.грн. та субвенції з ОТГ – 15,000 тис.грн. Разом 83,480 тис.грн.
 • видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 284,600 тис.грн. (ТПКВКМБ 0813050). Крім цього збільшено призначення за рахунок районного бюджету – 76,784 тис.грн. та субвенції з ОТГ – 138,616тис.грн. Разом 500,000 тис.грн.
 • компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 40,500 тис.грн. (ТПКВКМБ 0813171). Крім цього збільшено призначення субвенції з ОТГ – 2,354тис.грн.

Разом 42,854 тис.грн.

4000  «Культура і мистецтво»

Відділу культури райдержадміністрації на утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів по загальному фонду прогнозуються видатки у сумі 11615,765 тис.грн. , в тому числі за рахунок субвенції з ОТГ на утримання районного будинку культури – 500,000 тис.грн., та на утримання районної бібліотеки – 500,000 тис.грн.

Фонд оплати праці по загальному фонду складає 10088,046 тис.грн. За розрахунками відділу культури райдержадміністрації потреба в коштах для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі не забезпечена бюджетними призначеннями в повному обсязі, незабезпеченість складає 799,200 тис. грн. :  Тульчинське ОТГ на утримання мережі бібліотечних закладів не передбачили в повному обсязі до розрахункової потреби  субвенцію в сумі 660,500 тис.грн. та на утримання районного будинку культури в сумі 138,700 тис.грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 1130,107 тис.грн., що забезпечує у повному обсязі проведення розрахунків по цінах і тарифах, діючих у грудні 2019 року з урахуванням запланованої економії їх споживання у натуральних показниках протягом 2020 року.

В  складі видатків за ТПКВКМБ 1014080 «Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва»  передбачено 550,124 тис. грн. , з них по ТПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» в сумі 400,124 тис.грн. ( фонд оплати праці – 378,087 тис. грн. (3,5 штатних одиниць), 22,037тис.грн . – поточні видатки; по ТПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  на виконання Єдиної комплексної програми розвитку галузі культури та духовного відродження у Тульчинському районі  на 2018 – 2020 роки в сумі 150,000 тис.грн. на проведення районних культурно-масових заходів.

По спеціальному фонду заплановано видатки за ТПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 100,0тис.грн. на придбання літератури  за рахунок передачі з загального фонду до спеціального .

Закладами культури у 2020 році заплановано отримати 137,717 тис.грн. коштів до спеціального фонду за рахунок власних надходжень, з яких 10,000тис.грн. придбання основних заходів по ТПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів»  та 5,000 тис. грн. за ТПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на поповнення бібліотечного фонду. 

5000 «Фізична культура і спорт»

На виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту у Тульчинському районі на 2017-2020 роки передбачено бюджетом на 2020 рік  408,903 тис. грн., а саме  на проведення заходів з фізичної культури і спорту -80,000 тис. грн., утримання апарату ФСТ «Колос» - 218,903 тис. грн., на  проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 50,0 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту – 60,0 тис. грн.

8000 «Інші видатки»

Резервний фонд районного бюджету на 2020 рік запланований за ТПКВКМБ  3718700 в сумі 200,000 тис.грн.

За ТПКВКМБ 3719770«Інші субвенції » передбачені видатки в сумі 3540,801 тис.грн., в тому числі субвенції з районного бюджету Тульчинській ОТГ на утримання об'єктів соціально-культурної сфери  відповідно до укладених угод, а саме:

 • утримання відділення постійного проживання – 811,041грн.
 • утримання закладів освіти – 883,808грн.
 • утримання ДЮСШ – 81,181грн.
 • утримання Тульчинської муз. школи – 1164,325грн.
 • утримання центру «Промінь надії» - 400,446

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь