ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вінницька область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

"Про затвердження Положення про  порядок здійснення державної регуляторної політики Тульчинською районною державною адміністрацією"

Дата: 30.11.2021 15:53
Кількість переглядів: 482

Розпорядження

від 12 листопада 2021 року № 184

"Про затвердження Положення про  порядок здійснення державної регуляторної політики Тульчинською районною державною адміністрацією"

Відповідно Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження регуляторного акта»,  з метою врегулювання діючих регуляторних актів щодо відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та спрямованих на забезпечення додержання цих принципів:

 1.  Затвердити Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Тульчинською районною державною адміністрацією (додаток 1).
 2. Затвердити склад постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики Тульчинською районною державною адміністрацією  (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної державної адміністрації                                         Олександр Гаврилюк     

Додаток 1
Затверджено
                                                                                розпорядження голови                                                                               районної державної адміністрації                                                                                    від 12 листопада2021р. № 184

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про порядок здійснення державної регуляторної політики  Тульчинською районною державною адміністрацією

І. Загальні положення

Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Тульчинською районною державною адміністрацією (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Положення визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики Тульчинською районною державною адміністрацією.

Положення регулює процеси планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу, оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, подання до уповноваженого органу, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду регуляторних актів, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації покладених повноважень, відповідальною за реалізацію державної регуляторної політики в Тульчинській районній державній адміністраціє є постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної політики (далі – постійна комісія).

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики покладається на відділ економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації .

Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики з підготовки проектів регуляторних актів покладається на розробників проектів.

З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності районної державної адміністрації на офіційній сторінці районної державної адміністрації в мережі Інтернет у розділі «Регуляторна політика» оприлюднюються: план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на рік, план-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів, проекти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності, прийняті регуляторні акти, реєстр діючих регуляторних актів.

Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному статтею 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 ІІ. Порядок здійснення державної регуляторної політики

Підготовка проектів регуляторних актів передбачає такі процедури:

 • планування діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів;
 • підготовка проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до нього;
 • опублікування повідомлення про оприлюднення;
 • оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;
 • проведення обговорення проекту регуляторного акта;
 • розгляд проекту регуляторного акта на засіданні постійної комісії
 • офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акта;
 • підготовка та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

ІІІ. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тульчинської районної державної адміністрації на наступний календарний рік розробляється відділ економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації на підставі узагальнених пропозицій розробників регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відділ економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів .

Районна державна адміністрація оприлюднює план діяльності Тульчинської районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

За розпорядженням голови районної державної адміністрації до  затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів можуть вноситися зміни.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також відповідні доповнення до нього оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом розміщення на офіційній сторінці районної державної адміністрації в мережі Інтернет.

Якщо проект регуляторного акта, який готується або розглядається, не внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта подає відділ економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації пропозиції про доповнення до цього плану, які повинні бути прийняті не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки проекту регуляторного акта або з дня внесення проекту на розгляд регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

ІV. Підготовка аналізу регуляторного впливу

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Розробник проекту регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:

 • визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;
 • обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;
 • обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;
 • визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;
 • визначити цілі державного регулювання;
 • визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
 • аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
 • описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;
 • обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;
 • оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
 • оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;
 • визначити показники результативності регуляторного акта;
 • визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта, а в разі, якщо розробником проекту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація - керівником цього органу, установи чи організації.

V. Оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій

Про оприлюднення проекту регуляторного акта розробник цього проекту повідомляє шляхом опублікування повідомлення про оприлюднення проекту на офіційній сторінці районної державної адміністрації в мережі Інтернет.

Кожен проект регуляторного акта перед його внесенням на розгляд до регуляторного органу разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та/або розміщується на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет, не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

 • стислий виклад змісту проекту;
 • поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту та інших органів, до яких надсилаються зауваження та пропозиції;
 • інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);
 • інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;
 • інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Усі зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

VІ. Особливості розгляду та прийняття регуляторних актів

Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин голова районної державної адміністрації має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до чинного законодавства України, скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Кожен проект регуляторного акта подається до постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, пропозицій щодо удосконалення проекту, відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Строк підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів постійною комісією не повинен перевищувати 10 робочих днів.

VІІ. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів

Регуляторні акти, прийняті районною державною адміністрацією офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті районної державної адміністрації не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Розробник інформує відділ економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації про оприлюднення прийнятого регуляторного акта, а також надає копії прийнятого регуляторного акта та оприлюдненого повідомлення про його прийняття, для подальшого його внесення до реєстру діючих регуляторних актів.

VІІІ. Відстеження результативності регуляторних актів

Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

 • виконання заходів з відстеження результативності;
 • підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, якщо інше не встановлено рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. У разі, якщо продовжується дія регуляторного акта, який було прийнято на визначений строк, що є меншим ніж один рік, періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються у строки, встановлені частиною сьомою статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Рішення регуляторного органу про строк, після якого чи до якого починається повторне відстеження результативності регуляторного акта, визначається в самому регуляторному акті або в іншому акті цього регуляторного органу.

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж 45 робочих днів.

Розробник регуляторного акта готує звіт про відстеження регуляторного акта згідно з Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:

 • кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності;
 • дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання;
 • використані методи одержання результатів відстеження результативності.

Звіт про відстеження результативності підписується керівником регуляторного органу, що підготував цей звіт та, не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту, оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній сторінці районної державної адміністрації в мережі Інтернет.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відділу економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною державною адміністрацією не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до постійної комісії.

З метою відстеження результативності регуляторних актів відділом економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації, на підставі узагальнених пропозицій розробників регуляторних актів, розробляється план-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відділу економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

План-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів повинен містити дату та номер регуляторного акта, назву регуляторного акта, вид відстеження, найменування підрозділу, відповідального за проведення відстеження, строки виконання заходів з відстеження, види даних.

ІХ. Перегляд регуляторних актів

Перегляд регуляторного акта здійснюється:

 • на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;
 • за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт;
 • в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

Результатом перегляду регуляторного акта може бути рішення про:

 • зупинення дії регуляторного акта;
 • визнання регуляторного акта неконституційним;
 • скасування регуляторного акта;
 • необхідність залишення регуляторного акта без змін.

Розробник проекту регуляторного акту (до 01.06 та 01.12)  надає відділу економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації висновок відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Відділ економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації формує повний пакет висновків відповідності регуляторних актів принципам державної регуляторної політики і надає постійній комісії для розгляду.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі висновку відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики приймає постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта, регуляторний орган, який прийняв регуляторний акт.

Х. Звітування про здійснення державної регуляторної політики

На підставі протоколу постійної комісії відділ економіки, стратегічного та агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації розробляє проект розпорядження про результати перегляду регуляторних актів.

Розпорядження про затвердження результатів перегляду оприлюднюється шляхом його опублікування на офіційному сайті районної державної адміністрації в мережі Інтернет.

ХІ. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики

Керівники та посадові особи регуляторного органу, на які покладено реалізацію окремих повноважень щодо здійснення регуляторної діяльності, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики у порядку, встановленому законом.

Усі питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

__________________________

 

Додаток 2
Затверджено
розпорядження голови
районної державної адміністрації  
від 12 листопада 2021р. № 184

 

СКЛАД
постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики Тульчинською районною державною адміністрацією

СКАЛІЙ Володимир    Васильович

-    заступник голови районної державної адміністрації, голова постійної комісії

КВАЧУК Людмила        Анатоліївна

-     начальник відділу економіки, стратегічного та  агропромислового розвитку управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації, секретар постійної комісії

БОГАЧ Микола   Володимирович

-      начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

КЛАПАЙ Катерина   Володимирівна

-      начальник відділу юридичного забезпечення та  супроводу діяльності органів місцевого самоврядування управління правового забезпечення та  взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації

НІКОЛАЄНКО Євгенія Ігорівна

-     начальник відділу фінансів районної державної адміністрації

ПОЛІЩУК Віталій  Леонідович

-     начальник служби у справах дітей Тульчинської районної державної адміністрації

ШЕВЧУК Микола  Олексійович

-   начальник відділу архітектури, просторового розвитку, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації - головний архітектор району  

 

             _______________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь